| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

booleaanse operatoren

Page history last edited by marian.vanharmelen@wur.nl 10 years, 7 months ago

terug naar - Zoeken algemeen

Booleaanse operatoren

 
Booleaanse operatoren worden gebruikt om binnen een vraag termen op een bepaalde manier met elkaar te combineren. Deze operatoren kunnen in diverse zoeksystemen gebruikt worden.
 

 

Bij zoeken kan gebruik gemaakt van een drietal Booleaanse Operatoren, namelijk OR AND NOT

OR:       als je documenten zoekt waarin in ieder geval één van de door jou ingetypte termen voorkomt

AND:     als je documenten zoekt waarin alle door jou ingetypte termen voorkomen (NB in Artik+ staat standaard de operator AND ingesteld)
NOT:     als je documenten zoekt waarin een bepaalde term voorkomt maar een andere term niet
 
Voorbeelden gebruik Booleaanse operatoren

Je zoekt documenten die over appels of peren gaan (in het document komt in ieder geval één van deze termen voor

type in: appels OR peren

Je zoekt documenten die over appels en peren gaan (dus beide termen komen in het document voor)

type in: appels AND peren

Je zoekt documenten die over appels gaan, maar de term peren mag er niet in voorkomen

type in: appels NOT peren

 

Zie hieronder voor een schema (A=appels, B=peren)  

 

 

               Booleaanse operatoren

 

               OR Venn Diagram                    AND Venn Diagram                NOT Venn Diagram

     Appels OR Peren                        Appels AND Peren                  Appels NOT Peren

 

NB. De booleaanse operatoren in de meeste zoeksystemen zijn 'case sensitive', moeten dus in hoofdletters gebruikt worden. 

 

Door de booleaanse operator OR te gebruiken kun je er voor zorgen dat je je zoekvraag zo volledig mogelijk maakt. Zoek je bijvoorbeeld naar informatie over tulpen dan kan je zoekvraag zijn:

tulp OR tulpen OR Tulipa OR tulip OR tulips (NB als je zoekt op tulp* krijg je ook titels mee over de tulpenboom, tulpenplanters enzovoorts).

 

Google

In Google kun je de booleaanse operator OR gebruiken, je kunt daar ook op synoniemen zoeken door het tilde-teken (~) te gebruiken, bv zoeken op ~fiets geeft pagina's waar het woord fiets en/of rijwiel in voorkomt.

 

Bekijk een Engelstalig filmpje (gemaakt door de University van Auckland) over booleaanse operatoren op You Tube, klik daarvoor op onderstaand plaatje.

 

 

 

  

  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.